รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(19 - 29 ธันวาคม 2560)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

(12 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
(29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพยาบาล
(3 - 12 เมษายน 2560)
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น