ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

*หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดข้อ 2.


ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 


หมายเหตุ สำนักงานประกันสังคม จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ทราบต่อไป หรือติดต่อที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-956-2144
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อสมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อสมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ในมหาวิทยาลัยรังสิต 
 


หมายเหตุ หากต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-956-2144
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม